Grus sorter

Naturgrus

Dräneringsgrus sorterat 0-8
Ärtsingel 8-12 , tvättat
Kullersten sorterat
Kullersten osorterat

Sand

Gjutsand 0-8
Mur och putssand 0-4
Bakbar leksand
Eu-sand
Leksand 0-8
Paddocksand
Dressingsand

Kross

Makadam 16-25
Bärlager 0-32
0-18
Stenmjöl 0-8

Harpad jord